Liste de cavités

AL

Par régions

Qarku i Kukësit (239)

Cavités

NomPositionLongueurProfondeur
ShtaresQarku i Kukësit8 km210 m
Gradec Canyon CavesQarku i Beratit1 km44 m
Mark Shytani (Shpella)Qarku i Kukësit1 km-166 m
Sportive (Shpella) Qarku i Kukësit747 m261 m
Haxhise (Shpella)Qarku i Kukësit365 m26 m
Valit (Shpella e)Qarku i Tiranës323 m36 m
Dallandysheve (Shpella e) Qarku i Kukësit240 m86 m
AVL-009 Qarku i Kukësit143 m13 m
AVLC-19Qarku i Kukësit132 m109 m
AVL-052 Qarku i Kukësit128 m69 m
AVLC-12Qarku i Kukësit119 m64 m
AVL-050 Qarku i Kukësit114 m54 m
AVLC-22Qarku i Kukësit100 m25 m
Haxhi Aliut (Shpella e)Qarku i Vlorës100 m
AVLC-17Qarku i Kukësit98 m60 m
AVL-057 Qarku i Kukësit86 m56 m
AVL-078 Qarku i Kukësit78 m21 m
AVL-043 Qarku i Kukësit71 m60 m
Sterqoka 1 (Shpella)Qarku i Elbasanit64 m40 m
Shutrej (Shpella)Qarku i Lezhës55 m-36 m
AVL-081 Qarku i Kukësit52 m21 m
AVL-019 Qarku i Kukësit51 m45 m
AVL-091 Qarku i Kukësit50 m30 m
AVL-020, AVL-020A, AVL-020B, AVL-020C, AVL-020D Qarku i Kukësit50 m
AVLC-73Qarku i Kukësit50 m
Étable (Grotte) Qarku i Kukësit48 m19 m
AVL-104Qarku i Kukësit48 m18 m
AVL-084 Qarku i Kukësit45 m8 m
AVL-031 Qarku i Kukësit43 m20 m
AVL-080 Qarku i Kukësit42 m22 m
AVL-076 Qarku i Kukësit42 m12 m
AVLC-11Qarku i Kukësit40 m
AVL-075 Qarku i Kukësit39 m29 m
AVLC-15Qarku i Kukësit37 m33 m
AVLC-06 Qarku i Kukësit37 m20 m
AVL-028 Qarku i Kukësit37 m15 m
AVL-029 Qarku i Kukësit36 m24 m
Harqe (Shpella me) Qarku i Kukësit36 m19 m
AVL-102Qarku i Kukësit36 m16 m
AVL-011 Qarku i Kukësit35 m7 m
AVL-061 Qarku i Kukësit34 m28 m
Tanière (Gouffre) Qarku i Kukësit32 m21 m
AVL-024 Qarku i Kukësit32 m9 m
AVLC-75Qarku i Kukësit30 m30 m
AVL-049 Qarku i Kukësit30 m20 m
AVLC-08 Qarku i Kukësit30 m10 m
AVL-030 Qarku i Kukësit28 m27 m
AVLC-20Qarku i Kukësit28 m22 m
AVL-106Qarku i Kukësit27 m3 m
AVL-071 Qarku i Kukësit26 m10 m
AVLC-16Qarku i Kukësit25 m23 m
AVL-101Qarku i Kukësit24 m20 m
AVLC-04 Qarku i Kukësit23 m12 m
AVL-083 Qarku i Kukësit23 m8 m
AVLC-07 Qarku i Kukësit22 m10 m
AVL-082 Qarku i Kukësit22 m7 m
AVL-058 Qarku i Kukësit22 m
AVL-093 Qarku i Kukësit20 m15 m
AVLC-09 Qarku i Kukësit20 m15 m
AVLC-48Qarku i Kukësit20 m15 m
AVL-012 Qarku i Kukësit20 m0 m
AVLC-05 Qarku i Kukësit20 m-10 m
AVLC-27Qarku i Kukësit18 m15 m
AVLC-39Qarku i Kukësit18 m15 m
AVL-105Qarku i Kukësit18 m13 m
AVL-107Qarku i Kukësit18 m6 m
AVL-051 Qarku i Kukësit18 m4 m
AVL-067 Qarku i Kukësit16 m10 m
AVLC-45Qarku i Kukësit15 m15 m
AVLC-46Qarku i Kukësit15 m15 m
AVLC-52Qarku i Kukësit15 m15 m
AVLC-47Qarku i Kukësit15 m12 m
AVL-001 Qarku i Kukësit15 m5 m
AVL-021 Qarku i Kukësit15 m5 m
AVL-048 Qarku i Kukësit15 m5 m
AVLC-01 Qarku i Kukësit15 m
AVLC-02 Qarku i Kukësit15 m
AVLC-61Qarku i Kukësit15 m
AVL-044 Qarku i Kukësit14 m12 m
AVLC-35Qarku i Kukësit14 m10 m
AVL-027 Qarku i Kukësit14 m6 m
AVL-002 Qarku i Kukësit13 m6 m
AVL-065 Qarku i Kukësit12 m10 m
AVLC-34Qarku i Kukësit12 m10 m
AVLC-37Qarku i Kukësit12 m10 m
AVLC-26Qarku i Kukësit12 m7 m
AVLC-65Qarku i Kukësit12 m6 m
AVL-007 Qarku i Kukësit11 m10 m
AVL-092 Qarku i Kukësit11 m10 m
AVL-094 Qarku i Kukësit11 m10 m
AVL-072 Qarku i Kukësit11 m8 m
AVL-077 Qarku i Kukësit11 m6 m
AVL-100Qarku i Kukësit11 m6 m
AVL-014 Qarku i Kukësit10 m10 m
AVL-056 Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-03 Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-18Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-31Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-42Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-56Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-66Qarku i Kukësit10 m10 m
AVLC-70Qarku i Kukësit10 m10 m
AVL-004 Qarku i Kukësit10 m9 m
AVL-018 Qarku i Kukësit10 m9 m
AVL-045 Qarku i Kukësit10 m9 m
AVLC-30Qarku i Kukësit10 m8 m
AVL-090 Qarku i Kukësit10 m7 m
AVLC-29Qarku i Kukësit10 m6 m
AVL-054 Qarku i Kukësit10 m
AVL-059 Qarku i Kukësit10 m
AVLC-14Qarku i Kukësit10 m
AVLC-74Qarku i Kukësit10 m
AVL-015 Qarku i Kukësit8 m8 m
AVLC-23Qarku i Kukësit8 m5 m
AVLC-24Qarku i Kukësit8 m5 m
AVLC-40Qarku i Kukësit8 m5 m
AVLC-10Qarku i Kukësit8 m-6 m
AVL-022 Qarku i Kukësit8 m
AVL-026 Qarku i Kukësit8 m
AVL-079 Qarku i Kukësit7 m7 m
AVLC-25Qarku i Kukësit7 m5 m
AVL-016 Qarku i Kukësit6 m6 m
AVL-041 Qarku i Kukësit6 m6 m
AVL-055 Qarku i Kukësit6 m6 m
AVL-086 Qarku i Kukësit6 m6 m
AVLC-21Qarku i Kukësit6 m6 m
AVLC-51Qarku i Kukësit6 m6 m
AVL-023 Qarku i Kukësit6 m
AVL-025 Qarku i Kukësit6 m
AVL-087 Qarku i Kukësit6 m
AVL-066 Qarku i Kukësit5 m5 m
AVL-068 Qarku i Kukësit5 m5 m
AVL-069 Qarku i Kukësit5 m5 m
AVL-085 Qarku i Kukësit5 m5 m
AVL-103Qarku i Kukësit5 m5 m
AVLC-28Qarku i Kukësit5 m5 m
AVLC-32Qarku i Kukësit5 m5 m
AVLC-38Qarku i Kukësit5 m5 m
AVLC-41Qarku i Kukësit5 m5 m
AVL-003 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-005 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-006 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-008 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-010 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-046 Qarku i Kukësit5 m0 m
AVL-060 Qarku i Kukësit5 m
AVL-062 Qarku i Kukësit5 m
AVL-063 Qarku i Kukësit5 m
AVL-064 Qarku i Kukësit5 m
AVL-070A Qarku i Kukësit5 m
AVLC-33Qarku i Kukësit3 m3 m
La Der (Gouffre) Qarku i Kukësit204 m
Cirque Nord (Gouffre) Qarku i Kukësit72 m
Veille (Gouffre) Qarku i Kukësit40 m
Fin de Journée (Grotte) Qarku i Kukësit28 m
Aigle (Gouffre) Qarku i Kukësit25 m
2308_20AL02Qarku i Kukësit25 m
Pere dell'Orso (Shpella)Qarku i Elbasanit20 m
Biquette Molle (Gouffre) Qarku i Kukësit15 m
Touriste (Gouffre) Qarku i Kukësit15 m
Travois (Grotte) Qarku i Kukësit10 m
2308_21AA03Qarku i Kukësit10 m
Terrier Qarku i Kukësit8 m
Glacière (Grotte) Qarku i Kukësit5 m
2308_21AM01Qarku i Kukësit2 m
2308_16AA01Qarku i Kukësit0 m
2308_16AA02Qarku i Kukësit0 m
2308_16AL01Qarku i Kukësit0 m
2308_16PG01Qarku i Kukësit0 m
Sainte Marita (Gouffre) Qarku i Kukësit0 m
2308_17AL01Qarku i Kukësit0 m
2308_19PG02Qarku i Kukësit0 m
2308_20AL01Qarku i Kukësit0 m
2308_20AL03Qarku i Kukësit0 m
2308_21LBH01Qarku i Kukësit0 m
2308_21AA04Qarku i Kukësit0 m
2308_21AA05Qarku i Kukësit0 m
2308_21AM02Qarku i Kukësit0 m
2308_21AM03Qarku i Kukësit0 m
2308_21LBH02Qarku i Kukësit0 m
2308_22AA01Qarku i Kukësit0 m
2308_24JH01Qarku i Kukësit0 m
2308_16LBH02Qarku i Kukësit-4 m
2308_16SP01Qarku i Kukësit-4 m
2308_16SP06Qarku i Kukësit-4 m
2308_16AL02Qarku i Kukësit-5 m
2308_16LBH05Qarku i Kukësit-5 m
2308_17AL02Qarku i Kukësit-5 m
2308_20PG02Qarku i Kukësit-5 m
2308_22AM02Qarku i Kukësit-5 m
2308_16AA08Qarku i Kukësit-6 m
2308_18AL03Qarku i Kukësit-6 m
2308_20JH01Qarku i Kukësit-6 m
2308_16LBH06Qarku i Kukësit-7 m
2308_16SP03Qarku i Kukësit-7 m
2308_16SP04Qarku i Kukësit-7 m
2308_16LBH04Qarku i Kukësit-8 m
2308_16AA03Qarku i Kukësit-10 m
2308_16AA04Qarku i Kukësit-10 m
2308_16AM02Qarku i Kukësit-10 m