Lummelundagrottan

Gotlands kommun (Gotlands län - SE)
57.738158,18.405833
Longueur 4000m
Grottocenter / carte

Location

Lummelundagrottan is placed 13 km north of Visby, Gotland, Sweden. It is a Show cave Duration: 60 minutes. Language: Swedish, english and finnish. Open daily from 1 st of may to mid-september. It is possible to book a guided tour all year round. Claes Lagerstrom - 23/11/2009

Documents

Bibliography 11/04/2010
karta 29/12/2009

Histoire

Grotta belägen vid Lummelunds bruk, ca 13 km NO Visby. Lummelundagrottan är en av vårt lands längsta grottor - den sammanlagda längden av de hittills utforskade delarna uppgår till närmare 4 km. Åtskilligt anses dock finnas kvar att upptäcka. Grottan är en s.k. karstgrotta som har bildats genom att vatten via smala sprickor har trängt ned i kalkberggrunden. Där ytvattnet har mött grundvattnet, har vattnet börjat att lösa upp kalken, och efter hand har allt längre och vidare underjordiska gångar skapats. Grottan kan sägas bestå av två delar: en vattenförande, aktiv del och en numera torrlagd del, det s.k. fossila systemet. Det vatten som rinner genom den aktiva delen av grottan kommer från en grävd kanal genom den numera utdikade Martebo myr. I botten av kanalen finns flera s.k. slukhål, där vattnet försvinner ner i marken för att sedan på hittills okända vägar leta sig fram till grottan. Framför allt i det fossila systemet men även i andra delar av grottan förekommer mängder av vackra droppstensbildningar av olika slag. De inre delarna av grottan har ett relativt konstant klimat med en lufttemperatur på 4-8o C och en relativ fuktighet på 95-100%. Större delen av grottan har förmodligen bildats före den senaste istiden. Mynningsdelen av grottan, den s.k. Linnés grotta, har varit känd sedan länge och omnämns bl.a. av Linné från hans resa på Gotland sommaren 1741. Innan Martebo myr, en gång Gotlands största myrkomplex, dikades ut i slutet av 1800-talet, var vattenströmmen ut ur grottans mynning vid Lummelunds bruk betydligt mäktigare än vad den är i dag, och på 1620-talet förmådde vattnet bl.a. driva ända upp till sex vattenkvarnar samtidigt. Den inre delen av grottan upptäcktes dock först 1954 av tre ungdomar. År 1959 tog man upp en tunnel som gjorde de inre delarna lätt tillgängliga för besökare, och grottan är i dag en stor turistattraktion. Claes Lagerstrom - 23/11/2009

Cavités proche

Distance (km)NomLongueur (m)Profondeur (m)
178.5Skeviksgrottan
418.8Torholan luola10012
438.9Korkberget150
538.9Susiluola [Varggrottan] [Grotte du Loup]
762.2Vuorilammen luolat
1181.2Hål I Berget
2274.3Кунгурская пещера5700
2308.0Пещера [Petchera] [Grotte]377
3587.4Tham Sam Mit - CT0014500