Karvavata lokva Cave

Котел (Сливен - BG)
42.881667,26.362778
Longueur 646m Profondeur 140m
Grottocenter / carte

Location

Входът на пещерата не е указан точно с цел да се предотврати влизане от неподготвени туристи. Vanyo Gyorev - 05/05/2023

Description

Кървавата локва

Vanyo Gyorev - 05/05/2023

В местността, където се намира пещерата Кървава локва, според легендите са избити голям брой Никифорови войници. Според регистъра на Българската федерация по спелеология пещера Кървавата локва е № 0005. Пропастна пещера. Неподходяща за неподготвени туристи без пещерна екипировка. Дължина – 646 м. Денивелация – 140 м – 27-ма по денивелация в България. № район и пещера: 217005 Район и област: Котленски район, Старопланинска област Местоположение Местност: Зеленич (Пиздра) Населено място: гр.Котел Код на ЕКАТТЕ: 39030 Община: Котел Област: Сливенска област Характеристики Вид: Пропастна пещера Влажност Водна Разклоненост: Многоетажна, Разклонена Други: Скала - Варовик, Диаклазна, Образувания

Histoire

За първи път проникване е осъществено по време на експедиция “Котел 66” на “Академик” София. Достигнатата дълбочина -44м. Второто проучване е през 1969г от "Кабиле" Ямбол. Стигат до нова пропаст и й дават името "Кладенците". Картират я до края на сляпата шахта и установяват дълбочина -103м. През 1971г ямболци при поредната експедиция в Кървавата локва достигат до дълбочина -130м. По време на сбора на спасителите, проведен през 1981г Н.Гладнишки, В.Пелтеков, Е.Тодоров и Тр.Даалиев откриват нови части на пещерат и я “yдълбочават” с 10м. Актуалната карта е направена от “Луцифер” Търговище в периода 1987-1988г. (Георги Гюров, Румен Лазаров и др.) Vanyo Gyorev - 05/05/2023

Cavités proche

Distance (km)NomLongueur (m)Profondeur (m)
1109.5Большая Азишская пещера690
1109.5Малая Азишская пещера
1130.4Krubera-Voronya (Gouffre)134322197
1135.9Белая лошадь (пещера) [Grotte du Cheval Blanc]268110
1234.5Abrskil Cave [Grotte d'Otap]3000
1543.3Bход а Бяковские каменоломни100000
1695.4Старая I
1911.2Ичалковские пещеры
2225.3Vuorilammen luolat